Ons pensioenstelsel is zo slecht nog niet

Maatschappelijk

Door idiote regelgeving en mismanagement ontstaan er iedere keer verkeerde beelden over onze pensioenfondsen. Iedereen roeptoetert maar wat en wil aanpassingen o.g.v. veelal ‘minor problems’ of problemen die helemaal niets te maken hebben met de huidige pensioenfondsen of deelnemers aan deze pensioenfondsen.

De essentie van ons pensioenstelsel is nog steeds: een goed pensioen voor een faire prijs, dat bovendien wordt geïndexeerd (waarde- of welvaartsvast). Kan dat binnen het huidige systeem? Naar verluidt ja!

Dat vergt natuurlijk wel dat het huidige systeem goed wordt uitgevoerd én beheerd en dat bovendien daarin de aanpassingen worden gemaakt die echt nodig zijn, w.o. in ieder geval leeftijdsdifferentiatie omdat jongeren langer leven dan ouderen nu en tegelijk dat een kostendekkende premie wordt betaald. Verder moeten de problemen met pensioenen voor zelfstandigen en ZZP-ers niet aan- of worden opgepakt binnen de bestaande pensioenfondsen ofwel het vigerende collectieve stelsel. Dat gaat nooit werken en vraagt met zekerheid veel te veel solidariteit(soffers) van andere, al actieve deelnemers.

Als de diverse kritiekpunten en problemen aldus klein worden gemaakt i.p.v. op een hoop te gooien, blijft het overzichtelijk en gloren beslist oplossingen aan de horizon. Soms zijn er geen oplossingen en ook dat moeten we als Nederlanders leren te erkennen. Immers, wie niet spaart voor later, heeft ook geen of minder (alleen AOW) pensioen. So be it!

Wat er ook van dit alles zij, primair dienen de onzinnige boekhoudregels over de dekkingsgraad en de daaraan verbonden consequenties voor kortingen en hogere premies, per direct te worden herzien benevens dat kostendekkende premies o.b.v. leeftijdsdifferentiatie moeten worden betaald. Daar is geen ontkomen meer aan, ook al stuit leeftijdsdifferentiatie mogelijk op problemen. Op basis van kasstromen, wat een bewezen en veel betere grondslag vormt voor de beoordeling van de financiële positie van de pensioenfondsen, is er overigens geen vuiltje aan de lucht.

Zo bezien ziet de dag er al direct veel zonniger uit, toch? Als de pensioenfondsen overgaan tot indexatie zal de economie daar bovendien wel bij varen. Een win win situatie voor iedereen.

Zie in dit verband o.a.: http://www.nu.nl/economie/4289809/bijna-tienduizend-pensioenen-jaar-gekort.html en http://www.telegraaf.nl/telegraaf-i/7RQ/FfV9Q/original.


« terug