Einde autolening tegen nul procent; gewenste of ongewenste (overheids)bemoeienis?

Actualiteit

Autoweek kopt op 31 augustus 2016 op haar website in: ‘Een auto kopen met een lening tegen nul procent rente is vanaf donderdag niet meer mogelijk. Vrijwel alle auto-importeurs stoppen op aandringen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) met het aanbieden van zulke leningen. Dat meldde woensdag de Vereniging van Financieringsondernemingen Nederland (VFN), waarbij alle grote auto-importeurs zijn aangesloten.’

Volgens Nicole Reijnen van de AFM (Autoriteit Financiële Markten), de financiële waakhond, kan (let wel: kan!) een 0%-lening ten onrechte het beeld oproepen dat aan de financiering geen verplichtingen zijn verbonden. Volgens de Telegraaf zou ze hebben gezegd: ‘De geldverstrekker moet de consument goed informeren over de werkelijke kosten van een lening.’

De Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN), waarbij vrijwel alle auto-importeurs zijn aangesloten, past haar regels per 1 september aan. Secretaris Bert Reitsma van de VFN (volgens DT): ‘Aan geld lenen zijn verplichtingen verbonden. Een rentetarief van 0% sluit minder goed aan bij dit gegeven.’

Ook budgetvoorlichter NIBUD heeft zich kennelijk eerder geroerd en toont zich tevreden met de nieuwe regel. Woordvoerster Annemarie Koop (ook DT): ‘Renteloos lenen geeft een vertekend beeld.’ en ‘Het is in feite een uitgestelde betaling.’

Naar verluidt zouden importeurs en dealers wel nog een bijdrage mogen leveren aan het verlagen van de rentelasten voor de kopers, zolang die maar niet op 0% uitkomt. Bert Reitsma (VFN) licht volgens Auto Week toe: ‘Het gaat vooral om het signaal dat uitgaat van zo’n lening’.

Op de website van Autoweek lees ik de nodige negatieve reacties op deze betuttelende maatregelen, waaronder die van een zekere OTO!:

‘Aperte onzin. Ik heb zelf ooit een auto gekocht met zo'n 0% lening. Nou echt geen cent rente hoeven te betalen! Leg dan toch die ingewikkelde constructie eens uit of geef een link.
Eigenlijk is het nog sterker: in mijn geval had ik € 10.000 geleend, ik had het wel en heb het op de bank laten staan en kreeg er gewoon rente over. Dus in zo'n geval kan je zelfs zeggen: 'geld lenen, levert geld op!'
Maar inderdaad zeg, wat een overmatige betutteling! Zijn de mensen nou zo dom? Kan de gemiddelde Nederlander een beetje verantwoordelijkheid niet meer aan? Of hebben die lui bij de AFM niks beters te doen?’

Ook ik heb voor mijn vorige én huidige auto € 10.000,- geleend. Waarom, omdat het kosteloos was, geen nieten en volkomen duidelijk! Dus waarom zou ik het niet doen overwoog ik tot tweemaal toe. Natuurlijk zijn er verplichtingen en sancties als er niet wordt afgelost, maar dat geldt voor iedere geldlening!

De vraag is nu, waarom deze betutteling en wie heeft er baat bij?

In ieder geval niet de consument, waarbij ik aanteken dat ik de ‘downside’ (problemen met wanbetalers én of deze procentueel de problemen met andere leningen overstijgen) van deze gratis financieringen niet ken.
Ik ontkom ik er niet aan, dat er in casu sprake lijkt van een belangenbehartiging door de VFN, maar daarbij moet ik aantekenen dat ik ook de ‘benefits’ (de voordelen) niet ken, vanwege het ontbreken van inzicht hierin.
Ik heb het dan nog niet eens over de belangen van de autoverkopers, die mede dankzij dit geweldige financieringsinstrument, hun autoverkopen de laatste 5 tot 8 jaar enigszins op peil wisten te houden, toen die achterbleven als gevolg van de economische situatie. Een negatieve invloed van de genoemde maatregel op de autoverkopen acht ik niet ondenkbaar.

Tot slot een belangrijk punt dat vooralsnog onduidelijk is. Volgens de VFN zouden importeurs en dealers wel nog een bijdrage mogen leveren aan het verlagen van de rentelasten voor de kopers, zolang die maar niet op 0% uitkomt. Wat verandert er als de rente niet 0% maar bijvoorbeeld 1 of 2% wordt en de voorwaarden overigens gelijk blijven? Niets natuurlijk, dus wat is de clou?

All together, met deze betutteling is waarschijnlijk geen winst te behalen voor de consument noch voor de autobranche. Ogenschijnlijk wél voor anderen (de financieringsbedrijven, de importeurs?), want anders begrijp ik het echt niet.

Heeft de AFM zich voor het karretje laten spannen? Heeft de AFM niets beters te doen? Wie zal het zeggen …?


« terug