Forum voor Democratie, begin van een nieuwe renaissance of niet?

Maatschappelijk

Het is tijd voor verandering stelt het Forum voor Democratie (FvD), een gevoel dat heel veel mensen in ons land delen. Dat blijkt ook wel. Immers, ruim vijftig jaar geleden ontstond uit ongenoegen al D66, meer dan tien jaar geleden de PVV en recent DENK en het FvD. Deze ‘nieuwe’ partijen hebben allemaal gemeen, dat ze iets anders willen dan het establishment al meer dan een halve eeuw laat zien, maar geen van deze partijen is het tot dusverre gelukt (ook D66 niet!) om daadwerkelijk iets te veranderen. Onze politiek zit compleet vastgeroest in conventies, politiek gekonkel en achterkamertjes overleg.
Via het systeem van evenredige vertegenwoordiging kiezen we onze Kamerleden, maar wat daarna met onze stemmen gebeurt, vindt plaats in een soort 'black box'. De recente coalitiebesprekingen en het akkoord zijn daar actuele voorbeelden van. Veel Nederlanders vinden hun stemgedrag niet terug in het coalitieakkoord en de oppositie is door het totaal dichtgetimmerde akkoord de facto 'buitenspel' gezet. Dat is dus geen democratie en daarom moet het anders volgens de genoemde, nieuwe partijen, ieder weliswaar op basis van haar eigen verhaal.
Het is oprecht te hopen dat het het FvD wel zal lukken om veranderingen teweeg te brengen, want ons land schreeuwt harder dan ooit om herijking van onze waarden en normen, om respect en zorg voor elkaar én om fair en transparant regeren waarbij het landsbelang en dat van onze inwoners voorop staan.
Voor zover ik heb begrepen is iedereen bij het FvD welkom, maakt de partij daarin voor niemand uitzonderingen en sluit zij ook niemand uit. Hoe mooi zou het zijn, als we deze nieuwe stroming (aangeduid als de renaissance/wedergeboorte) allemaal gaan omarmen en dat deze gaat bestaan uit meer en minder progressieve en tegelijk, meer en minder conservatieve leden en aanhangers? Anders gezegd, een evenwichtige afspiegeling van onze hedendaagse maatschappij gaat vormen voor wie het belang van Nederland en zijn inwoners te allen tijde prevaleert boven partijpolitieke belangen, want de laatste leiden onmiskenbaar en alleen maar tot verdeeldheid.
Het FvD zou zich daarom en idealiter tot een soort ‘gender’ neutrale (niet links en niet rechts maar evenwichtige), brede, maatschappelijke partij voor iedereen, ongedacht afkomst, geloof etc., moeten ontwikkelen! Een partij voor alle Nederlanders dus. Waarschijnlijk heeft deze nieuwe stroming alleen dan zin én bovendien kans van slagen.


« terug