Ervaring en activiteiten

Als Rijksaccountant bij de belastingdienst heb ik de unieke mogelijkheid gehad om veel bedrijven van binnenuit te bekijken en met veel en verschillende branches kennis te maken. Een hele interessante en vooral ook leerzame begin periode van mijn carrière. Na het behalen van mijn accountantsdiploma heb ik me nog verder verdiept in marketing (Katholieke Universiteit Tilburg) en electronic data processing (EDP) auditing (VU Amsterdam). Bij de belastingdienst werd in feite de basis gelegd voor mijn huidige advies en consultancy werkzaamheden.

Na de belastingdienst heb ik uitgebreide en langjarige ervaring opgedaan in de uitgeverijsector. Eerst als steun en toeverlaat van de DGA en vervolgens als financieel verantwoordelijke directeur en daarna als directievoorzitter van Meulenhoff & Co, destijds het grootste algemene en twee na grootste educatieve uitgeverijbedrijf in Nederland. Visie, strategie, fusies en overnamen, motiveren van werkmaatschappij directeuren én de medewerkers, allemaal met het doel om maximale aandeelhouderswaarde te creëren, omvatten in grote lijnen mijn dagelijkse werkzaamheden. Financiën, automatisering en nog een aantal zaken behoorden eveneens tot mijn aandachtsgebied. Een ervaring die heden vandaag de dag nog steeds zeer relevant is en goed van pas komt bij mijn huidige advies en consultancy werkzaamheden.

Vervolgens kwam ik enigszins ‘bij toeval’ in de woningcorporatiebranche terecht waar ik de functie van directeur-bestuurder van een groep samenwerkende woningcorporaties bekleedde. De samenwerking hield na een aantal jaren op te bestaan, zo ook mijn functie. Het werken in de woningcorporatiebranche heeft me veel geleerd over volkshuisvesting, sociale woningbouw en onroerend goed in het algemeen. Ook heb ik hierdoor de nodige ervaring opgedaan met een niet commerciële branche. Het is en blijft voor mij een hele interessante bedrijfstak waar – eerlijk is eerlijk – nog veel valt te ontwikkelen.

Inmiddels alweer tien jaar lang, ‘houd ik mijn eigen broek op’ en adviseer en ondersteun mijn opdrachtgevers. Ik ben, althans ik noem mezelf in hoge mate ‘branche indifferent’ en ben daardoor breed inzetbaar. Anders gezegd, de branche doet er niet echt toe, het probleem zelf is het object van advies en ondersteuning. Hoe curieus misschien ook maar toch in het verlengde liggend, het afgelopen jaar heb ik bij een tweetal echtscheidingen mogen adviseren.

« terug